Aktuální novinky GDPR
O institutu


 

Institut aplikovaného práva

Poskytuje přístup k vybraným odborníkům z řad advokátů, soudců, finančních a IT expertů, marketingových specialistů apod.

Cílem institutu je zprostředkovávat reálné informace k vybraným tématům. Lektoři jsou vždy vybíráni tak, aby ve své oblasti byli uznávanými praktiky.

Přednášky jsou vždy koncipovány formou otevřené diskuze s cílem aplikovat teorii do praxe. 

 

Založení institutu bylo přímou reakcí na rozšiřující se základnu a přání členů Asociace právní ochrany.

Mezi činnosti Institutu aplikovaného práva patří

 • odborná školení
 • profesní školení
 • přípravné semináře na zkoušky
 • vybrané zkoušky
 • certifikace vybraných ISO norem
 • pořádání neformálních tématických setkání

Koho se zkouška ČNB týká?


 

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Zkoušky odborné způsobilosti ČNB


Zkoušky odborné způsobilosti ČNB

 

Odborná zkouška trvá celkem 120 minut; 90 minut se přezkušují odborné znalosti a 30 minut dovednosti.

 

Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí; jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti musejí být poměrně zastoupeny.

 

Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání schopností podle § 4a.

 

Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi, správně může být jedna odpověď, ale i více správných odpovědí nebo žádná správná odpověď. Každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou.

 

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený zodpověděl alespoň tři čtvrtiny zkouškových otázek správně; 

 

Počet zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí klesnout pod 1200, počet případových studií pod 40, soubor zkouškových otázek se aktualizuje každé pololetí.

 

Soubor zkouškových otázek uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Odborná způsobilost dle zákona 

 

Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

 

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

 

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. 

 

Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí 

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru 
 • znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru 
 • znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru
 • znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru
 • znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem 
 • základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám

 

 

Školení na zkoušku odborné způsobilosti


skoleni

Připravili jsme pro Vás několik typů školení tak, aby si mohl každý vybrat dle svých preferencí. Mějte na paměti, že rozsah znalostí pro vykonání zkoušky je opravdu široký a je třeba se na zkoušku odborné způsobilosti připravovat dlouhodoběji. Znalosti každého jedince jsou různorodé a tak je třeba, abyste sami zvážili jaký typ školení / semináře je pro Vás nejvhodnější.

 

E-book

je elektronická publikace, která obsahuje základní informace z oblastí, které je nutné znát pro vykonání zkoušky

 

WEBinář

online kurz v rozsahu 10 hodin, které jsou rozděleny do pěti částí (v případě potřeby lze rozsah i rozdělení upravit). WEBinář má za cíl s Vámi projít všechny oblasti s tím, že máte možnost se školitele online dotazovat. Cílem WEBináře je umožnit Vám i při velkém pracovním vytížení se kontinuálně připravit na zkoušku.

 

Opakovací seminář

je zpravidla v rozsahu 5 hodin a má za cíl Vám odpovědět na otázky k vybraným tématům a projít s Vámi nejstěžejnější oblasti ze zkouškových témat. Opakovacímu semináři by měl předcházet WEBinář nebo přípravné školení.

 

Přípravné školení jednodenní

je v rozsahu 8 - 10 hodin s tím, že je to ucelená přednáška zaměřená na stěžejní témata ze zkouškových otázek zakončená otevřenou diskuzí. Toto školení je vhodné jako úvod do problematiky popř. jako následné doškolení po WEBináři či samostudiu před samostatnou zkouškou.

 

Přípravné školení komplexní

v rozsahu 3 x 8 hodin je koncipováno jako komplexní příprava na zkoušku. Školení je připraveno tak, aby jeho absolventi porozuměli vybraným tématům, byli schopni tyto znalosti přenést do praxe a složit zkoušku odborné způsobilosti.

Ceník

Zkouška odborné způsobilosti

Ceník školení a seminářů


 

Institut aplkikovaného práva společně s Asociací právní ochrany a Asociací věřitelů pro Vás připravil ucelenou nabídku školení a zkoušek spojených se složením Zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 257/2016 a prováděcích předpisů ČNB.

 

Balíčky služeb lze jakkoli libovolně upravovat a měnit a to včetně předmětné přednášky. Každá osoba i korporace je na jiné úrovni znalostí, které je nutné znát pro složení zkoušky. Přípravu na zkoušku lze také rozšířit nad rámec znalostí vyžadovaných zákonem a připravit tak např. speciální školení pro management firmy, risk odd. aj.

 

Pro zjištění ceny pro Vás či Vaší korporaci zadejte níže počet osob.

 

Žádost o individuální nabídku / termín


Základní cena pro SPOLEČNOST


Zkouška

Opravná zkouška

 

 

 

Pro podrobnou nabídku nás prosím kontaktujte

 

 

 

 

Ceník pro JEDNOTLIVCE


Zkouška

Opravná zkouška

Akční balíčky


 

Balíček BASIC

 

E-book   200 Kč

WEBinář  900 Kč

Opakovací seminář  1 000 Kč

Zkouška (kombinovaná)  1 500 Kč

 

CELKEM 3 600

 

Opravná zkouška 1 400 Kč

Baliček OPTIMUM

 

E-book   150 Kč

WEBinář  850 Kč

Přípravné školení jednodenní  1 800 Kč

Zkouška (kombinovaná)  1 300 Kč

 

CELKEM 4 100

 

Opravná zkouška 1 275 Kč

Baliček PROFI

 

E-book   100 Kč

WEBinář  800 Kč

Přípravné školení třídenní 4 860 Kč

Zkouška (kombinovaná)  1 000 Kč

 

CELKEM 6 760

 

Opravná zkouška 1 000 Kč

 

 

 

Nejčastější otázky


Zkoušky odborné způsobilosti - spotřebitelský úvěr

 

1. Jakou zkoušku potřebuji?

 • Zjednodušeně řečeno: pokud zprostředkováváte mimo jiné úvěry i hypotéční, potřebujete zkoušku kombinovanou, pokud zprostředkováváte či poskytujete jen spotřebitelské úvěry bez zástavy, potřebujete zkoušku Jinou než na bydlení. 

2. Jak se mám na zkoušku připravit, co vše mám studovat?

 • Rozsah znalostí obsažený v testech je natolik rozsáhlý, že doporučujeme projít a cíleně se učit dle zkouškových otázek nejlépe spojených s dalším vzděláváním, dle Vašich priorit - Institut Vám přináší přípravné semináře, webináře, elearningy. Nutno říci, že bez důkladné přípravy, tuto zkoušku nelze úspěšně složit.
 • 3. Lze absolvovat jen zkoušku bez školení apod.

  • Zkoušku odborné způsobilosti lze složit i bez jakýchkoli dalších školení apod. Školení, webináře a materiály jsme pro Vás připravili pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného složení zkoušky. Případná další/opravná zkouška je vždy za sníženou cenu.

4. Termíny zkoušek  a seminářů

 • Termíny veřejných zkoušek a školení jsou vždy předem vypsány na příští kvartál.
 • Pro korporace se termíny určují dle jejich preferencí.

5. Slevy

 • Slevy pro korporace: v návaznosti na počet posluchačů/zkoušejících lze uplatňovat slevy viz ceník.Balíčky doprovodných služeb (školení) lze individuálně upravovat v návaznosti na preference a obor korporace či odd. korporace.

Výši slevy také ovlivňuje to, jestli školení / zkouška je realizována v prostorách klienta, nebo v prostorách institutu.

Pro individuální cenu nás neváhejte nezávazně poptat.

 • Slevy pro jednotlivce: v případě, že si zakoupíte jeden z výše definovaných balíčků, lze získat výraznou slevu na služby poskytované ve spojení se zkouškou.

 


GDPR - nový zákon o ochraně osobních údajů
Nařízení platné v celé EU od 25.5.2018
 

 

 

 

 

Další služby institutu

 

níže jsou uvedeny vybrané oblasti, které Institut aplikovaného práva nabízí.

 

PŘÍPRAVNÁ a ODBORNÁ ŠKOLENÍ

 

AUDIT a PŘÍPRAVA NA AUDIT

 

 

 

CERTIFIKACE

Odborná školení a semináře GDPR  a DPO


Seminář GDPR pro TOP management a majitele firem

 • úvod do problematiky ochrany osobních údajů dle GDPR
 • klíčové povinnosti správců a zpracovatelů dat
 • jak zajistit soulad s nařízením a minimalizovat tak riziko sankcí
 • seminář GDPR – zaměstnanci
 • role správce a zpracovatele osobních údajů
 • povinnosti a požadavky zpracování osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • DPO - pověřenec ochrany osobních údajů
 • jak dosáhnout souladu s nařízením

GDPR Intro™

 

Do ČR přinášíme unikátní manažerský průřez General Data Protection Regulation (GDPR), v překladu Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Kurz je zaměřený na klíčové povinnosti i praktickou implementaci požadavků GDPR.
 • Více než výklad GDPR
 • Znalosti potřebné k zavedení GDPR do organizace
 • Komplexní soubor doporučení (procesní, technické, legislativní)

Školení - GDPR - Pověřenec osobních údajů

 

Akreditovaný obsah dle e-Competence Framework (e-CF) je zárukou odpovídající odbornosti zejména pro níže uvedené role.
Mimo tyto pozice je otevřen i všem zájemcům o komplexní problematiku ochrany osobních údajů.
 • Seminář Bezpečná práce na internetu PC/telefon
 • přihlašovací údaje, dvoufázové přihlášení, sociální sítě
 • volba a obměna hesel včetně aplikací na jejich uchování
 • HTTP/HTTPS slabé a silné stránky

Outsourcing DPO


Outsourcing DPO - Pověřence pro ochranu osobních údajů

 • monitorování v souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení
 • provádění interních auditů
 • školení pracovníků
 • celkové řízení agendy interní ochrany dat

Cena od 1 500 Kč / měsíčně


ISO - certifikace managementu kvality
 

 

 

 

 

ISO certifikace 
Asociace
institut
logo tcox
Institut aplikovaného práva společně s Asociací právní ochrany a certifikační autoritou TayllorCox Vám nabízejí možnost získat certifikát kvality / shody s vybranou normou. Zaměřujeme se na oblasti spojené s ochranou osobních údajů a soulad se zákony a předpisy spojenými s poskytováním spotřebitelských úvěrů.
 
 
 
 
 

ISO - BS 10012 - ochrana osobních údajů


Odborníci z řad Instutu aplikovaného práva a Asociace právní ochrany pro Vás zajistí:
 • Sepsání a implementaci norem a postupů
 • Interní přípravný audit
 • Školení a příprava na audit
 • Certifikace dle norem a standardů – Certifikuje auditor společnosti TAYLLORCOX

 

Britská norma BS 10012:2009 Data Protection — Specification for a Personal Information Management System obsahuje „best practices“ pro implementaci systémů nakládajících s osobními údaji (PIMS – Personal Information Management System).

 

PIMS je kompatibilní se systémy řízení organizace a managementu bezpečnosti informací a infrastruktury. Stejně jako ostatní systémy managementu se opírá o sadu schválených pravidel, kterými jsou zejména:

 • Politika klasifikace informací;
 • Politika bezpečnosti informací;
 • Politika ukládání informací a jejich archivace;
 • Politika řízení přístupu a správného užití informací.
ISO certifikace BS 10012:2009 Data protection
s mezinárodní platností dle britských standardů

 

Aplikace normy umožňuje vytvořit smysluplný a účinný vnitřní předpis (politiku) pro ochranu osobních údajů, odpovídající platné legislativě a nejlepší praxi.

 • usnadnění hodnocení souladu ochrany osobních údajů s platnou legislativou
 • vytvoření standardního měřítka pro posuzování a audit úrovně ochrany osobních údajů
 • demonstrace souladu organizace s nejlepší praxí v oblasti ochrany osobních údajů navenek

  Norma definuje
 • plánování PIMS, přípravu a obsah politiky (vnitřního předpisu), stanovování odpovědnosti a začleňování do org.
 • implementaci a fungování PIMS, úlohu vedení a denní správu PIMS v souladu s legislativou a politikou, zajišťování řádného shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů, analyzování rizik a přizpůsobování PIMS měnícím se podmínkám
 • monitorování a hodnocení PIMS, požadavky na audit a sestavování hodnotících zpráv pro vedení organizace, preventivní a nápravná opatření, stálé zlepšování PIMS.

ISO - TPL 1607: Důvěryhodný distributor spotřebitelských úvěrů


má zavedeny a certifikovány interní standardy pro procesy dle standardů EU a ČR. Reflektuje a respektuje všechny právní normy, předpisy a zákony EU a ČR.

Důvěryhodný poskytovatel soustavně zlepšuje interní pravidla a postupy kontroly všech činností spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů. Řádně kontroluje a upravuje kompetence pracovníků spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů.

Důvěryhodný poskytovatel řádně vede a archivuje veškeré administrativní a účetní postupy. Zajišťuje ochranu IT procesů, informací a osobních údajů spotřebitelů.

 

Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607 je postaven na stávajících normách, které jsou mimo jiné běžnou praxí bankovních a pojistných domů:

 
 

Ochrana osobních údajů

BS 10012:09 britský standard ochrana osobních údajů

zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 

Více...

Bezpečnost IT procesů a informací

ISO/IEC 27001:13 standard ISMS by ISO

RESILIA cyber security by AXELOS

 

Více...

Řízení rizik

ISO 31500 risk management by ISO

M_o_R Management of Risk by AXELOS

 

Více...

Organizace a kompetence

ISO 9001:15 Quality Management System

 

Více...

 

 

 

 

Kontakt


 

Institut aplikovaného práva z.s.


IČ: 053 47 149

Kontaktní adresa: P.O. Box 50, Praha 7, 171 00

Sídlo společnosti: Fugnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2

Kanceláře společnosti a hlavní katedra: Dělnická 12 - Rossmarine business center; Praha 7

 

Technická podpora: analytics@Decp.eu

Právní odd.: advokat@DeCP.eu; Tel.: 601 301 771

 

institut

 

 

Žádost o schůzku 

Pravni-institut.cz

 
                                                    
                                          

Created by E-coMarz s.r.o.

Copyright © 2014-2017 Institut aplikovaného práva z.s.

logo decp bw